Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức
1
Bạn cần hỗ trợ?

27/06/2021 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoàng Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường với đề tài: Thi pháp thơ Nguyễn Duy

Sáng 26/06/2021, tại phòng Hội thảo 1, nhà Thư viện, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Hoàng Hương chuyên ngành Văn học Việt Nam khoá 1 đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường với đề tài: Thi pháp thơ Nguyễn Duy. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Ngô Văn Giá và TS. Nguyễn Văn Đông.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 27/06/2021

Ngày 24/6/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 14/06/2021

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.

Nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh 14/06/2021

Ngày 12-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Đại học Hồng Đức tham dự Hội nghị trực tuyến Ký kết “Quy định cơ chế vận hành thư viện điện tử dùng chung” 02/06/2021

Sáng ngày 01/06/2021, Trường Đại học Hồng Đức đã tham gia Hội nghị trực tuyến Ký kết “Quy định cơ chế vận hành thư viện điện tử dùng chung” tại phòng họp trực tuyến, nhà Thư viện. Đây là Hội nghị do Trường Đại học Kinh tế quốc dân chủ trì nhằm lấy ý kiến của các trường thành viên để ký kết một thỏa thuận đưa viện điện tử dùng chung đi vào vận hành đạt hiệu quả.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn