Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức

 

 

 

TẦNG 1

101

PHÒNG TRA CỨU THÔNG TIN VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU

Phòng máy gồm có 50 bộ máy tính có kết nội mạng, là khu vực để người sử dụng tra cứu tài nguyên thông tin của Thư viện thông qua phần mềm quản lý thư viện và khai thác cơ sở dữ liệu.

Phục vụ Wifi miễn phí.

Cơ sở dữ liệu bao gồm các bộ sưu tập số nội sinh và nguồn tài liệu số có nguồn gốc từ bên ngoài mà Trường Đại học Hồng Đức được phép sử dụng.

 

 

 

TẦNG 2

201

KHO SÁCH 24/9

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập ngày 24 tháng 9 năm 1997. Tên kho sách được đặt theo ngày thành lập Trường 24/9.

Kho sách 24/9 phục vụ tài liệu thuộc các ngành Khoa học xã hội, Ngoại ngữ, Nông lâm, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin.

20 bộ máy tính có kết nối mạng dùng để tra cứu tài liệu hoặc khai thác dữ liệu.

Hình thức phục vụ: Tự chọn mượn về nhà hoặc đọc tại chỗ. Phục vụ đọc tại chỗ tối đa 100 chỗ ngồi; wifi miễn phí.

03 phòng học nhóm phục vụ tối đa 10 người/phòng, được trang bị bàn, ghế, bảng; có 01 phòng có trang bị máy chiếu.

202

PHÒNG NGHIỆP VỤ

Nơi xử lý nghiệp vụ tài liệu thư viện.

 

 

 

 

TẦNG 3

301

KHO SÁCH LAM SƠN

Lam Sơn - địa danh gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo. Cuộc Khởi nghĩa đã giành lại được độc lập dân tộc và mở ra một giai đoạn phát triển về mọi mặt của nước ta thời Hậu Lê.

Kho sách Lam Sơn phục vụ tài liệu thuộc các ngành Kinh tế, Khoa học tự nhiên, Lý luận chính trị, Luật, Tiểu học, Mầm Non.

20 bộ máy tính có kết nối mạng dùng để tra cứu tài liệu hoặc khai thác dữ liệu.

Hình thức phục vụ: Tự chọn mượn về nhà hoặc đọc tại chỗ. Phục vụ đọc tại chỗ tối đa 100 chỗ ngồi; wifi miễn phí.

03 phòng học nhóm phục vụ tối đa 10 người/phòng, được trang bị bàn, ghế, bảng; có 01 phòng có máy chiếu.

302

PHÒNG NGHIỆP VỤ

Nơi xử lý nghiệp vụ tài liệu thư viện.

 

 

 

 

 

TẦNG 4

401

KHO SÁCH HỒNG ĐỨC

Lê Thánh Tông (1442-1497) là vị Hoàng đế thứ 5 của nước Đại Việt thời Hậu Lê. Trong thời gian 38 năm ở ngôi, Hoàng đế Lê Thánh Tông đã sử dụng hai niên hiệu: Quang Thuận (1460-1470) và Hồng Đức (1470-1497). Thời Hồng Đức, nước Đại Việt phát triển thịnh vượng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hoá, giáo dục và khoa cử.

Kho sách Hồng Đức phục vụ tất cả các tài liệu hiện có của Thư viện Trường Đại học Hồng Đức; Tài liệu quý hiếm, Tạp chí, Tài liệu địa phương; Luận văn, Luận án, Kết quả nghiên cứu khoa học…

20 bộ máy tính có kết nối mạng dùng để tra cứu tài liệu hoặc khai thác dữ liệu.

Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ, phục vụ tối đa 200 chỗ ngồi; wifi miễn phí.

402

PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP

Bổ sung vốn tài liệu.

Xử lý nghiệp vụ liên quan đến giáo trình, tài liệu phục vụ chương trình đào tạo.

Thu, nộp luận văn, luận án, báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học.

Hành chính Trung tâm Thông tin - Thư viện.

403

PHÒNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

TẦNG 5

501

PHÒNG HỘI THẢO 1

Tổ chức Hội thảo, Hội nghị, Bảo vệ luận văn, luận án; phục vụ tối đa 90 chỗ ngồi, wifi miễn phí.

502

PHÒNG NGHIỆP VỤ

Nơi chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hai phòng Hội thảo 1,2.

503

PHÒNG HỘI THẢO 2

Tổ chức Hội thảo, Hội nghị, Bảo vệ luận văn, luận án; phục vụ tối đa 90 chỗ ngồi, wifi miễn phí.

Có hỗ trợ hệ thống Hội thảo, Hội nghị trực tuyến.

504

PHÒNG QUẢN TRỊ MẠNG

505

KHO THƯ VIỆN

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn