Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức

                  Mời Ban đọc đăng ký để khai thác truy cập trên hệ thống máy tính của Trung tâm TTTV.

        Đại học Hồng Đức là đơn vị được tham gia Dự án xây dựng Thư viên điện tử dùng chung do World bank tài trợ ( Dành cho khối các trường kinh tế, đặt tại Thư viện ĐH kinh tế quốc dân). Hiện nay người dùng tin tại các đơn vị tham gia  Thư viện điện tử dùng chung đã được cấp quyền truy cập Cơ sỏ dữ liệu tạp chí điện tử của nhà  xuất bản SAGE Publications Limited và Emerald e-Journals CollectionĐề nghị bạn đọc tham khảo nội dung giới thiệu  cơ sở dữ liệu và hướng dẫn truy cập sau đây :

1. Giới thiệu cơ sở dữ liệu tạp chí  SAGE e-Journals Collection

          AGE Publications Limited là nhà xuất bản có trụ sở tại Anh, thuộc top 5 nhà xuất bản hàng đầu trên thế giới về nguồn tin khoa học, và đứng đầu thế giới về nguồn tin Khoa học xã hội phục vụ nghiên cứu và đào tạo, bao gồm: sách điện tử, tạp chí điện tử, tình huống nghiên cứu, cẩm nang và bách khoa toàn thư, vv.

SAGE e-Journals Collection bao gồm: 962 tạp chí khoa học chuyên ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn, Kinh doanh & Quản lý, Xã hội học, Tâm lý học, Khoa học & Công nghệ, Kinh tế & Phát triển, Giáo dục, Dân tộc học Gia đình, Nghiên cứu Giới tính, Khoa học Thông tin, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học, Quản lý & Tổ chức, Tiếp thị & Khách sạn, Triết học, Chính trị & Quan hệ Quốc tế, Quan hệ, Hành chính Công, Nghiên cứu Khu vực, Phương pháp Nghiên cứu Khoa học, Công tác Xã hội & Chính sách Xã hội Giáo dục đặc biệt, Nghiên cứu Đô thị và Quy hoạch, Nghiên cứu Dược phẩm, Luật, Khoa học Ứng dụng, Khoa học Trái đất, Khoa học Đời sống , Nhân chủng học & Khảo cổ học, Truyền thông, Khoa học Pháp y, Nghiên cứu Văn hóa, Địa chất, Lịch sử, Kỹ thuật & Khoa học Máy tính, v.v. 

Độc giả được phép truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022 và truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021 - 2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999. 

Quyền truy cập trực tuyến vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999 sẽ kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Link truy cập: https://journals.sagepub.com

2. Giới thiệu cơ sở dữ liệu tạp chí Emerald e-Journals Collection

Nhà xuất bản Emerald Publishing Limited được thành lập năm 1967 tại Bradford, Anh và là nhà xuất bản hàng đầu về Kinh doanh và Quản trị. Ngày nay, Emerald tiếp tục mở rộng và phát triển trên các lĩnh vực mới như chăm sóc sức khỏe và xã hội, giáo dục và kỹ thuật.

            Emerald e-Journals Collection bao gồm: 160 tạp chí khoa học chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, Thuế và Kiểm toán, Kinh tế Xây dựng và Môi trường, Đạo đức Kinh doanh và Pháp luật, Kinh tế, Giáo dục, Doanh nghiệp và Đổi mới, Quản lý Môi trường, Kinh tế Tài nguyên, Quản lý Đất đai, Quản lý chăm sóc sức khỏe và các vấn đề xã hội, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý tri thức, Kinh doanh quốc tế, Nghiên cứu phát triển, Khoa học thư viện và quản lý thông tin, Tiếp thị, Quản lý trong kỹ thuật và công nghiệp, Quản lý hậu cần, Nghiên cứu tổ chức, Đo lường hiệu suất và quản lý, Nghiên cứu quản lý khu vực, Định giá / Thẩm định, Bất động sản, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị, Nghiên cứu xã hội và chính sách công, Nghiên cứu chiến lược, Du lịch - Nhà hàng & Khách sạn, Quản lý dự án, v.v.

Độc giả được phép truy cập trực tuyến vĩnh viễn vào nội dung của 160 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022 và truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994.

Quyền truy cập trực tuyến vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994 sẽ kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

BAN ĐỌC CÓ THỂ TRUY CẬP DƯỜNG LINK SAU ĐÂY ĐỂ XEM

GIỚI  THIỆU TÓM TẮT VỀ 2 CSDL

Link  :  http://bit.ly/2M1BArs

 

3. HƯỚNG DẪN TRUY CẬP  CƠ SỞ DỮ LIỆU  SAGE E-journals

  3.1  Đường dẫn truy cập cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử đa ngành SAGE E-journals Clolection    ( Bao gồm 962 tạp chí)

        Link truy cập: https://journals.sagepub.com

   3.2Thông tin đơn vị: Thông tin đơn vị được cấp phép truy cập sẽ được hiển thị ở góc trên cùng bên phải giao diện. Biểu tượng tổ chức sẽ được sáng lên. Nếu thông tin được hiển thị người dùng sẽ được phép truy cập toàn văn các dữ liệu đã được đặt mua. Nếu thông tin không được hiển thị vui lòng thông báo với thư viện của bạn.

 

https://lh6.googleusercontent.com/1xKFIOz0nWpLdt3O7RcHwoxC0q4Az-CuQO3RO0QYjQDjRL14iSc1o3hmbS_j0A2IOUjau9szWdhi4VGW_kKMnTtKZvmHogRv-7uz-VECyvAsaZuuIzeUGRNZ71WJwZogFDo7CAY

Bấm chọn biểu tưởng “Tổ chức” để xem chi tiết về thông tin truy cập

 

https://lh6.googleusercontent.com/CBHr3uMCTcRt17To9WC0I_ewouhjWj3z2kfCFnmIUV4NCi-MpHGu__wHzwsaU5K5gXd2A5O4KqlpjNRIuj3XWaO9PgxzEvacZZxmAQsSatQBzfx9s9Tv71fSzUCbEmK5ckUaKIU

    1.   Kiểm tra truy cập toàn văn: Gõ từ khoá bất kỳ vào ô tìm kiếm

https://lh3.googleusercontent.com/rwOZsczpZ0Bo2cMgTPlQI_mrMSbhq2-za3NKmO-K106M2YvZivAXXQBpvtNeC3oh0Wj48uSPaEBg-04dfphnoam1yhP9CZIoi0LZ5Kvrt5fk_1ydEsZOvn8IcbvSSNQyUwGRIf4

Biểu tượng mở khoá màu xanh dương là các dữ liệu đặt mua

Biểu tượng mở khoá màu xanh nước biển là dữ liệu truy cập mở (Open Access)

 

https://lh6.googleusercontent.com/aYE7vfsmZT3kehgaUwGeuce5o11VFXwv6bfcyTJa0pt2_oiiLYYOmLU9nKTEjrepRJE_A9cO3Obwpzb30RhceC--vJHMeb3_29nQGwRHogrO5iGXebmouJz2u6CDQ5lupudOhlA

 

4 .HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU EMERALD

4.1  Link truy cập: https://www.emerald.com/insight/   

4.2  Thông tin đơn vị: Thông tin đơn vị được cấp phép truy cập sẽ được hiển thị ở góc trên cùng bên trái giao diện. Nếu thông tin được hiển thị người dùng sẽ được phép truy cập toàn văn các dữ liệu đã được đặt mua. Nếu thông tin không được hiển thị vui lòng thông báo với đơn vị/thư viện của bạn.

 

 

 

4.3 Các nội dung được quyền truy cập

Truy cập “My products” trên giao diện trang chủ. Thông tin đơn vị và các gói dữ liệu được quyền truy cập sẽ được hiển thị.

 

4.4 Truy cập toàn văn: Gõ từ khoá tìm kiếm vào ô tìm kiếm hoặc chọn 1 gói dữ liệu bất kỳ trong “My products”. Trang kết quả sẽ được hiển thị

Chọn “Only content I have access to” để chỉ hiển thị các dữ liệu có quyền truy cập toàn văn

Dữ liệu được quyền truy cập toàn văn sẽ được đánh dấu tích xanh “Content available”.

Các dữ liệu này có thể được xem toàn văn dưới dạng html hoặc pdf

https://lh4.googleusercontent.com/K15PlhYhKe0sFTm8C-PlCiNVydD-HwPQ6WJTznorASULz5YsBqgvPicbf9oXGnDCa2iV8Xv6XlOfAoTX82ESq62g-uBWQGSq6T8rBn1FP-FcCkU2yfnbSlYT6AEYEudpHIYV2VY

CÁC TIN LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn