Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức

                         Can bộ, lãnh đạo Trung tâm TT - TV tham dự Lễ khai trương Trung tâm tri thức số trực tuyến
                                                   Cán bộ lãnh đạo Trung tâm TT -TV tham dự lễ khai trương trực tuyến Trung tâm Tri thức số

Trung tâm tri thức số được khởi nguồn từ Hội thảo xây dựng học liệu nội sinh dùng chung trong các thư viện đại học Việt Nam tại Quy Nhơn (30/10/2017) với sự nhất trí đề xuất Trung tâm Thông tin-Thư viện, ĐHQGHN (VNU-LIC) là đơn vị đầu mối triển khai dự án, đến nay sau 4 năm nghiên cứu về ứng dụng công nghệ tìm kiếm và tích hợp dữ liệu, Trung tâm tri thức số đã ra đời và là kết quả hợp tác VNU-LIC với các Thư viện số của các trường Đại học, Học viện thuộc khu vực phía Bắc (NALA) và Công ty Cổ phần Tư vấn & Tích hợp Công nghệ D&L (DLCORP).

                                                

                                                 

 Với hàng triệu đơn vị tri thức số sẽ được mở rộng và phát triển từ các thư viện tham gia, TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ đem lại hàng loạt các giá trị sau:

• Là “TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ” đầu tiên của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cung cấp tri thức số cho Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ.

• Tích hợp tri thức số khoa học quốc gia, khu vực và quốc tế, tối ưu hóa hệ tri thức số quốc gia.

• Hỗ trợ nhà lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhà nghiên cứu, người học…, tìm kiếm khai thác tri thức số khoa học dễ dàng và nhanh chóng.

• Cung cấp cho các nhà lãnh đạo, quản lý bức tranh cơ cấu và kết quả đào tạo các ngành / chuyên ngành để nhanh chóng đưa ra quyết sách phù hợp.

• Đảm bảo việc tự học, tự nghiên cứu suốt đời của mỗi người dùng trong xã hội học tập của nền kinh tế tri thức số – xã hội số.

• Tiết kiệm chi chí bổ sung tài liệu cho các thư viện.

• Tăng cường vai trò, vị thế cho thư viện số các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục Việt Nam cũng như khu vực và quốc tế. • Quảng bá kết quả đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học, viện nghiên cứu.

• Hỗ trợ, tăng cường cho công tác xếp hạng đại học của các trường và các thư viện • Giúp hạn chế đạo văn, tăng cường đạo đức khoa học trong đào tạo và nghiên cứu. • Hỗ trợ các trường đại học kiểm định chất lượng.

• Là một kênh Marketing cho các thư viện…

Trung tâm tri thức số đi vào hoạt động là nguồn cơ sở dữ liệu điện tử có giá trị, phong phú, được cập nhật thường xuyên, qua đó giúp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường đại học thành viên.

Trong tương lai, hệ thống tri thức số này sẽ mở rộng và kết nối với các thư viện số đại học, thư viện số quốc gia, thư viện số công cộng, thư viện số chuyên ngành trên toàn lãnh thổ Việt Nam và vươn ra các thư viện số thế giới./.

 

CÁC TIN LIÊN QUAN


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn