Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức

 1. Đối tượng được làm thẻ thư viện trường đại học Hồng Đức - Sinh viên năm thứ nhất, khoá 24;

  - Sinh viên, học viên cao học, NCS đang học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Hồng Đức chưa có hoặc mất thẻ thư viện.

 1. Thủ tục làm thẻ thư viện
 • Đại diện lớp nộp Giấy đề nghị cấp thẻ thư viện có danh sách người đề nghị cấp thẻ theo mẫu, có xác nhận của lãnh đạo Khoa cho Trung tâm Thông tin - Thư viện. (mẫu 01).
 • Kèm 01 ảnh 3x4, phía sau ảnh ghi rõ: Họ và tên, Ngày sinh, Khoa, Lớp.
 • Lệ phí: 20.000 đồng/ 1thẻ.
 1. Địa điểm, thời gian làm thẻ thư viện

      * Thời gian đăng ký làm thẻ:

       Sáng: 7h30 - 11h00; Chiều: 13h30 - 17h00

      * Địa điểm đăng ký làm thẻ:

       Phòng 202, nhà Thư viện, (Cô Phùng Thị Minh Hương, 0982522026).

       - Sinh viên năm thứ nhất làm thẻ tập trung, theo danh sách lớp đến hết ngày 05/11/2021.

 1. Phạm vi sử dụng thẻ thư viện

 Người được cấp thẻ thư viện có quyền khai thác cơ sở vật chất và tài nguyên thông tin của thư viện Nhà trường bao gồm cả tài liệu truyền thống và các ngồn cơ sở dữ liệu sau đây:

 • Thư viện số của Trường tại địa chỉ: thuvienso.hdu.edu.vn.
 • Dự án Thư viện điện tử dùng chung (Các nguồn tạp chí, sách điện tử của Sage journals, Emeral insight, IG Publishing eBooks collection, Springer eBooks collection, Elsevier eBooks Collection).
 • Cơ sở dữ liệu số của Trung tâm TT-TV Đại học Quốc gia Hà Nội: http://repository.vnu.edu.vn/
 • Thư viện số của các trường có liên kết với Trường Đại học Hồng Đức.
 • Trung tâm tri thức số do Liên Chi hội Thư viện các Trường Đại học đại học Phía Bắc xây dựng./.

       Tải mẫu đề nghị làm thẻ tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn