Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức

Theo đó, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn "Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện" và Hội nghị tập huấn "Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số".

Thư viện Đại học Hồng Đức

Hội nghị tập huấn "Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện" sẽ diễn ra từ ngày 12 – 13/10/2021. Hội nghị tập huấn "Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số" diễn ra từ ngày 14 – 15/10/2021.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19, các Hội nghị tập huấn trên sẽ được điều chỉnh theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại 63 tỉnh/thành. Mỗi tỉnh/thành sẽ có 02 điểm cầu bao gồm: tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và tại thư viện cấp tỉnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chuẩn bị về cơ sở vật chất của các điểm cầu bảo đảm việc tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tại địa phương. Việc tổ chức hội nghị tập huấn tại các điểm cầu phải đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Nguồn TT https://dangcongsan.vn/

CÁC TIN LIÊN QUANTRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn