Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức

Sau 02 ngày 12-13/10 tổ chức, Hội nghị tập huấn “triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện” đã bế mạc. Hội nghị đã có sự tham gia của hơn 600 đại biểu đến từ 63 tỉnh/thành là các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thư viện cấp tỉnh, viên chức, người làm công tác thư viện tại thư viện cấp tỉnh, thư viện cấp huyện, thư viện trường đại học ở các điểm cầu theo hình thức trực tuyến, trên tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo và bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trao đổi về 05 chuyên đề đề liên quan đến: quy định về hoạt động thư viện, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện; thành lập thư viện theo quy định của luật thư viện; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thư viện và giới thiệu Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, tại Hội nghị cũng sẽ được báo cáo viên đến từ  Nhà xuất bản xây dựng sẽ chia sẻ nội dung về xây dựng thư viện số theo hướng xã hội hóa.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự nhiệt tình, tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời, có ý kiến chỉ đạo các tỉnh/thành: tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đưa Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành vào cuộc sống, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thư viện tại địa phương, góp phần nâng cao việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc phát triển.

Nguồn: http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

CÁC TIN LIÊN QUAN


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn