Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức

 Tại Đại hội, TS. Lê Thanh Thủy – Bí thư chi bộ, đã trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2018 - 2020 của chi bộ. Báo cáo nêu rõ trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, tiêu biểu trong công tác lãnh đạo tư tưởng, chính trị, công tác phục vụ bạn đọc; công tác nghiệp vụ, bổ sung tài liệu; công tác quản lý, quản trị hệ thống mạng máy tính và website nhà trường; công tác NCKH, xây dựng đội ngũ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, chăm lo đời sống cán bộ…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Thị Mai, Phó Bí thư Đảng uỷ đã biểu dương những thành tích mà chi bộ Trung tâm TT –TV đã đạt được, đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới Trung tâm TT –TV cần giáo dục chính trị tạo khối đoàn kết trong đơn vị; Duy trì và phát triển hệ thống mạng CNTT một cách đồng bộ, đạt hiệu quả; Nâng cao hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc, linh hoạt hơn trong công tác bổ sung tài liệu, giáo trình; Tăng cường công tác quản lý mạng CNTT.

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban chi ủy:

1.      Đồng chí Lê Thanh Thủy – Bí thư chi bộ

2.      Đồng chí Trần Minh Ngọc – Phó Bí thư

3.  Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên

Và bầu 4 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ trường: đồng chí Lê Thanh Thủy; đồng chí Trần Minh Ngọc, đồng chí Nguyễn Văn Thành và đồng chí Phạm Thị Huyền; Đại hội cũng đã bầu 1 đại biểu dự khuyết: đồng chí Phùng Thị Minh Hương.

Đại hội chi bộ Trung tâm TT –TV nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tiến hành nghiêm túc, với không khí thảo luận dân chủ trên tinh thần xây dựng và đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và thông qua nghị quyết của đại hội./.

CÁC TIN LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn