Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức

     Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-TTTT-TV, ngày 12/04/2021 và xuất phát từ nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa và vai trò to lớn của việc đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức sự kiện “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2021 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, khai mạc lúc 8h00 ngày 20/04/2021.

     Sự kiện “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” sẽ diễn ra tại Trường Đại học Hồng Đức với nhiều hoạt động như tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập; phát động phong trào đọc sách trong cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường; tổ chức trưng bày mô hình sách, giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp mục tiêu giáo dục của các chương trình đào tạo; đẩy mạnh hoạt động truy cập và khai thác các nguồn cơ sở dữ liệu trực tuyến; tặng sách cho các bạn đọc tiêu biểu...

     Bên cạnh các hoạt động đó, trong dịp này, cán bộ, giảng viên, người học của Trường sẽ có cơ hội được trực tiếp tham quan mô hình trưng bày sách và trải nghiệm bộ sưu tập bao gồm hơn 500 tài liệu quý do Thư viện Tỉnh Thanh Hóa trưng bày trong không gian Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Trường Đại học Hồng Đức.

     Đây là tin vui và là dịp quý báu cho những người yêu sách. Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên và người học toàn trường tích cực hưởng ứng và tham dự sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021.

Lãnh đạo Thư viện Tỉnh làm việc với Ban lãnh đạo Trung tâm TTTV,
Trường Đại học Hồng Đức về việc phối hợp tổ chức Ngày sách
và văn hóa đọc 21/4/2021.

                   Trình diễn mô hình mô hình xếp sách nghệ thuật: Thành Nhà Hồ,
Nhà sàn và con thuyền tri thức

CÁC TIN LIÊN QUANTRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn