Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

Điện thoại

Email

NHIÊM VỤ

1

Lê Thanh Thủy

19/8/1975

0936660295

lethanhthuy@hdu.edu.vn

2

Trần Minh Ngọc

24/6/1966

0981237788

tranminhngoc@hdu.edu.vn

PGĐ

3

Hoàng Văn Dũng

04/02/1962

0913385420

hoangvandung@hdu.edu.vn

Tổ trưởng

4

Trịnh Kiều Hưng

29/12/1983

0866726625

trinhkieuhung@hdu.edu.vn

Tổ trưởng

5

Phùng Thị Minh Hương

08/08/1980

0982522026

phungthiminhhuong@hdu.edu.vn

Tổ trưởng

6

Mai Thị Huấn

22/02/1967

0388066257

maithihuan@hdu.edu.vn

TVV

7

Nguyễn Văn Tuấn

05/01/1975

0398940783

nguyenvantuan@hdu.edu.vn

TVV

8

Nguyễn Thị Nhung

13/10/1976

0973548828

nguyenthinhungtv@hdu.edu.vn

CV

9

Nguyễn Thị Sâm

02/12/1977

0382561433

nguyenthisamtv@hdu.edu.vn

CV

10

Hoàng Văn Hùng

20/6/1980

0919756139

hoanghung@hdu.edu.vn

CV

11

Nguyễn Văn Thành

27/02/1981

0917881802

nguyenvanthanh@hdu.edu.vn

CV

12

Phạm Thị Huyền

01/02/1980

0977908846

phamthihuyen@hdu.edu.vn

CV

13

Nguyễn Thị Hồng Vân

10/10/1980

0988997298

nguyenthihongvan@hdu.edu.vn

TVV

14

Cao Thị Cẩm Lệ

04/12/1981

0972821599

caothicamle@hdu.edu.vn

CV

15

Nguyễn Thị Thùy Liên

25/02/1984

0977636234

nguyenthithuylientv@hdu.edu.vn

TVV

16

Nguyễn Thị Loan

24/3/1984

0975123334

nguyenthiloantv@hdu.edu.vn

TVV

17

Nguyễn Thị Thu Trang

06/01/1984

0973180012

nguyenthithutrang@hdu.edu.vn

TVV

18

Lê Thị Thanh Mai

06/10/1984

0984332775

lethithanhmai@hdu.edu.vn

CV

19

Lường Thị Hà

15/5/1986

0398598204

luongthiha@hdu.edu.vn

CV

20

Lê Thị Tuyết

12/01/1986

0352168365

lethituyettv@hdu.edu.vn

TVV

21

Ngô Thị Phượng

23/9/1987

0944850975

ngophuong@hdu.edu.vn

TVV

22

Đậu Quang Vinh

08/09/1990

0943398009

dauquangvinh@hdu.edu.vn

CV

23

Hà Thị Huệ

05/06/1993

0982122838

hahue@hdu.edu.vn

CV

CÁC TIN LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn