Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức
Quy trình bổ sung tài liệu giấy Ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-TTTTTV ngày 21/12/2020 của Giám đốc Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn