Hong Duc University - Trường Đại học Hồng Đức
Thư mục thông báo sách mới tháng 3 năm 2021 Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng Phân loại DDC
Thư mục sách mới tháng 4 năm 2021 Thư mục sách Công Nghệ, Khoa học Máy tính, Triết học, KHTN, KHXH.
Thư mục sách mới tháng 5 năm 2021 Thư mục sách Khoa học Máy tính, Triết học, KHXH, Văn học, Công nghệ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIÊN

Địa chỉ: Tòa nhà Thư viện - Trường ĐH Hồng Đức - 565 Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa

Điện thoại:

Email: tttttv@hdu.edu.vn